Wyniki wyszukiwania

Wydział Pedagogiki WSFP Ignatianum w Krakowie

http://www.ignatianum.edu.pl/pedagogika/
Jeden z dwóch wydziałów jezuickiej szkoły wyższej w Krakowie. Struktura wydziału, regulamin studiów, specjalizacje, sympozja, publikacje.

Kategoria: Wydziały i instytuty

Opis strony: Wydział Pedagogiki WSFP Ignatianum w Krakowie