Adres http://krakowmontessorischool.pl/

Tytuł strony Prywatna Szkoła Podstawowa Kraków Ruczaj

Słowa kluczowe szkoła montessori kraków

Kategoria Pedagogika

Prywatna szkoła podstawowa Montessori edukuje w oparciu o modną i uznaną na całym świecie metodę nauczania Montessori. Ta metoda nauki wspomaga rozwój indywidualnych cech iosobniczych, formowanie charakteru, uczy współdziałania w grupie, a także zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych. Szkoła ma status szkoły niepublicznej, realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest nadzorowana przez Kuratorium Oświaty w Krakowie i Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Krakowie. W szkole dzieci mają czuś się swobodnie i bezpiecznie. Wiedzę zdobywają poprze aktywność. Metoda Montessori gwarantuje edukację dziecka na tym samym lub wyższym poziomie co edukacja tradycyjna. Wolność wyboru stanowi w założeniach tej metody nauczania, priorytetowy i zasadniczy element nauki.