Słownik hydrogeologiczny

http://gate.mos.gov.pl/dg/slownik/ipol.htm
Słownik Departamentu Geologii Ministerstwa Środowiska.

Kategoria: Hydrologia

Opis strony: Słownik hydrogeologiczny

Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór IMiGW

http://www.otkz.pol.pl/
Informacje ogólne, obiekty hydrotechniczne, konferencje, sympozja, elektrownie wodne, wody gruntowe w Polsce.

Kategoria: Hydrologia

Opis strony: Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór IMiGW

Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej UAM w Poznaniu

http://main.amu.edu.pl/~darwrze/
Problematyka badawcza zakładu, aktualne tematy badań, artykuły i publikacje.

Kategoria: Hydrologia

Opis strony: Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej UAM w Poznaniu

Zakład Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie

http://www.hydro.geo.uj.edu.pl/
Problematyka badań, pracownicy, granty badawcze, publikacje, informacje dla studentów, historia Zakładu.

Kategoria: Hydrologia

Opis strony: Zakład Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie

Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne

http://www.pth.home.pl/
Wspiera rozwój i upowszechnia dorobek hydrobiologii oraz nauk społecznych. Informacje o działalności, statut, sprawozdania, kursy, nagrody.

Kategoria: Hydrologia

Opis strony: Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne

Wikipedia: Hydrologia

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hydrologia
Zbiór haseł związanych z hydrologią w Wolnej Encyklopedii Internetowej.

Kategoria: Hydrologia

Opis strony: Wikipedia: Hydrologia

HYDROprofil

http://hydroprofil.pl
HYDROprofil - hydrologia, hydrotechnika, inżynieria i gospodarka wodna.

Kategoria: Hydrologia

Opis strony: HYDROprofil

Wyszukaj strony pasujące do: Hydrologia