Adres http://www.pth.home.pl/

Tytuł strony Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne

Słowa kluczowe Wspiera rozwój i upowszechnia dorobek hydrobiologii oraz nauk społecznych. Informacje o działalności, statut, sprawozdania, kursy, nagrody.

Kategoria Hydrologia

Wspiera rozwój i upowszechnia dorobek hydrobiologii oraz nauk społecznych. Informacje o działalności, statut, sprawozdania, kursy, nagrody.