Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi

http://free.ngo.pl/ptpnoz/
Informacje o Towarzystwie i jego oddziałach terenowych, jaskinie w Polsce, zbieractwo i kolekcjonerstwo minerałów.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi

Polskie Towarzystwo Mineralogiczne

http://uranos.cto.us.edu.pl/~ptmin/
Historia, statut i zarząd, sekcje i oddziały, konferencje i aktualności.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne

Komitet Badań Czwartorzędu PAN

http://www.kbcz.pan.pl/
Zajmuje się problematyką badań czwartorzędu realizowaną w zakresie nauk geologicznych, fizyczno-geograficznych, biologicznych i archeologicznych.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Komitet Badań Czwartorzędu PAN

Stowarzyszenie Geomorfologow Polskich

http://main.amu.edu.pl/~sgp/wel.htm
Działalność Stowarzyszenia obejmuje m.in. publikowanie literatury naukowej, organizowanie konferencji naukowych i ustanawianie grantów badawczych.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Stowarzyszenie Geomorfologow Polskich

Wyszukaj strony pasujące do: Organizacje