Adres http://www.giigs.agh.edu.pl/

Tytuł strony Katedra Geologii Inżynierskiej i Geotechniki Środowiska AGH w Krakowie

Słowa kluczowe Profil naukowy i dydaktyczny Katedry, skład osobowy, działalność naukowa i usługowo-badawcza.

Kategoria Geologia

Profil naukowy i dydaktyczny Katedry, skład osobowy, działalność naukowa i usługowo-badawcza.