Liga Walki z Hałasem

http://free.polbox.pl/l/lwzhzg/
Stowarzyszeniem, którego celem jest uświadamianie zagrożeń jakie powodują hałas i wibracje oraz podejmowanie działań dla ochrony przed tymi zagrożeniami.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Liga Walki z Hałasem

Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów 3R

http://www.otzo.most.org.pl/
Problemy zagospodarowania odpadów: niebezpiecznych, medycznych, komunalnych. Argumenty przeciw spalarniom. Zbiór prawa.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów 3R

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska

http://www.nfos.org.pl/
Informacje o Fundacji, działalność, dokonania, aktualności, Ekologiczne Biuro Konsultacyjne.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska

Kaszubska Fundacja Ekologiczna

http://www.ekologia.gda.pl/
Dane kontaktowe, statut, zarząd, informacje ogólne o działalności organizacji działającej na rzecz ochrony środowiska regionu Kaszub.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Kaszubska Fundacja Ekologiczna

Europejskie Centrum Ekologiczne

http://www.ecekol.edu.pl/
Głównie projekt Europejska Zielona Karta. Poza tym informacje o działalności, wydawnictwa, partnerzy.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Europejskie Centrum Ekologiczne

Stowarzyszenie Proekologiczne Słupia

http://www.eko-slupia.most.org.pl
Informacje o stowarzyszeniu i realizowanych projektach.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Stowarzyszenie Proekologiczne Słupia

Fundacja Karpacka Zielone Technologie.

http://www.fundacjakarpacka.pl
Fundacja Karpacka powstała, aby wdrażać nowe technologie oraz innowacje w ochronie środowiska i gospodarce wodnej, produkcji rolnej, agroturystyce, organizować i wspierać edukację ekologiczną.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Fundacja Karpacka Zielone Technologie.

WWF Polska - Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody

http://wwf.pl/
Prezentacja programu WWF dla Polski oraz działań organizacji w Polsce i za granicą. Zbiór publikacji oraz galeria fotografii polskiej przyrody.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: WWF Polska - Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody

Obywatelski Ruch Ekologiczny

http://www.ore.most.org.pl/
Łódzkie stowarzyszenie wywodzące się z grupy antyautostradowej założonej w 1996r. Regularnie organizują akcje rowerowe, blokują budowę hipermarketów, prowadzą spotkania, prelekcje, projekcj

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Obywatelski Ruch Ekologiczny

Fundacja Kultury Ekologicznej

http://www.fke.org.pl/
Informacje o działalności, aktualności. Fundacja działa w Jeleniej Górze.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Fundacja Kultury Ekologicznej

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "Agro-Group"

http://www.eko.pb.bialystok.pl/organizacje/organizacja.php?nr=51
Stowarzyszenie stawia na działalność wspierającą ochronę środowiska przede wszystkim w formie edukacji ekologicznej. Cel i struktura stowarzyszenia oraz raporty z działalności.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "Agro-Group"

Klub Gaja

http://www.klubgaja.pl/
Stowarzyszenie obrońców Ziemi, ludzi i zwierząt. Informacje o Klubie, jego działalność, członkowie.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Klub Gaja

Stowarzyszenie bio-pol

http://www.bio-pol.org/
Proekologiczna organizacja mająca na celu rozwój regionu doliny Noteci i Warty, rolnictwa ekologicznego i gospodarstw agroturystycznych, turystyki rowerowej weekendowej i edukacyjnej. Na stronie akt

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Stowarzyszenie bio-pol

Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami

http://sppgo.pl/
Informacje o Stowarzyszeniu i jego działalności, aktualności.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami

Klub Przyrodników

http://www.lkp.org.pl/
Organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną przyrody. Informacje o florze i faunie polskiej (zwłaszcza Ziemi Lubuskiej), porady z zakresu ochrony przyrody, prawo ochrony przyrody.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Klub Przyrodników

Obywatelska Liga Ekologiczna

http://www.ole.most.org.pl/
Trójmiejska Grupa Federacji Zielonych. Grupa przyjaciół, dla których wspólna praca na rzecz Ziemi, dla najbliższego otoczenia, jest ważną formą aktywności.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Obywatelska Liga Ekologiczna

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

http://www.zrodla.org/
Łódzkie stowarzyszenie ekologiczne zajmujące się edukacją ekologiczną dla dzieci i młodzieży, szkoleniami dla nauczycieli, a także prawami zwierząt.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

Federacja Zielonych w Białymstoku

http://www.zieloni.osiedle.net.pl
Serwis informacyjny na temat ekologii, ochrony środowiska i cywilizacji prowadzony przez Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Federacja Zielonych w Białymstoku

Agencja Informacji i Ochrony Środowiska

http://www.aios.pl/
Aktualności, dokumenty, programy działań.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Agencja Informacji i Ochrony Środowiska

Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody

http://www.tnrop.most.org.pl/
Towarzystwo związane ze środowiskiem strażników ochrony przyrody, powstało z inicjatywy członków i sympatyków Interwencyjnej Grupy Rejonowej Straży Ochrony Przyrody w Krakowie.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody

Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody

http://www.ptsop.org.pl/
Informacje o organizacji i kołach terenowych, aktualności.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody

Liga Ochrony Przyrody

http://www.lop.org.pl/
Działalność, zarząd główny i zarządy okręgowe, dane kontaktowe.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Liga Ochrony Przyrody

Komitet Ochrony Orłów

http://free.ngo.pl/koo/
Działalność, projekty, edukacja, informacje o stanie populacji ptaków drapieżnych.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Komitet Ochrony Orłów

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

http://www.forum-dyrektorow.pl
Stowarzyszenie szefów firm utylizujących odpady i śmieci. Skład, kalendarium wydarzeń (konferencje i zjazdy) oraz galeria zdjęć i lista ogłoszeń. Do ściągnięcia wyciągi prawne i ustawy do

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura"

http://www.eko.org.pl/pronatura/
Stowarzyszeniem działające na terenie całej Polski na rzecz ratowania i odtwarzania zasobów przyrody. Prowadzone programy, publikacje i biuletyny.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura"

Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"

http://www.bocian.org.pl/
Aktualności przyrodnicze, akty prawne dotyczące ochrony przyrody, publikacje, biuletyn elektroniczny, klinika dla nietoperzy, projekty ochrony zwierząt.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

http://www.epce.org.pl/
Fundacja wspiera zrównoważony rozwój społeczności lokalnych. Serwis prezentuje działalność Fundacji.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Zieloni.org.pl

http://www.zieloni.org.pl/
Materiały i opracowania dotyczące ochrony środowiska naturalnego, udziału Zielonych w życiu politycznym, forum, linki, humor.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Zieloni.org.pl

Fundacja Nasza Ziemia

http://www.naszaziemia.pl/v3/
Fundacja i jej akcje - przede wszystkim - Sprzątanie Świata.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Fundacja Nasza Ziemia

Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu

http://www.paek.pwsz.edu.pl/
Informacje o działalności, władzach, publikacjach.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu

Towarzystwo Bory Dolnośląskie

http://tbdwitryna.w.interia.pl/
Informacje o działalności, przedsięwzięciach i planach na przyszłość. Także ochrona przyrody, charakterystyka przyrodnicza, historyczna i turystyczna Borów Dolnośląskich.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Towarzystwo Bory Dolnośląskie

Federacja Zielonych Gaja

http://www.gajanet.pl/
Niezależna, apolityczna organizacja społeczna, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Federacja Zielonych Gaja

Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu

http://www.refa.franciszkanie.pl/
Aktualności, działalność, czytelnia, eko-warsztaty.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu

Koło Ochrony Środowiska

http://www.agro.ar.szczecin.pl/%7ekupiec/strona_kola/
Naukowe Koło Ochrony Środowiska studentów Akademii Rolniczej w Szczecinie - projekty, badania, wyjazdy, obozy.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Koło Ochrony Środowiska

Polski Klub Ekologiczny - okręg wielkopolski

http://most.org.pl/pke-ow/
Informacje o organizacji, koła, biuletyn, działalność, konkursy.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Polski Klub Ekologiczny - okręg wielkopolski

Polski Klub Ekologiczny - Zarząd Główny

http://www.most.org.pl/pke-zg/
Działalność Klubu.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Polski Klub Ekologiczny - Zarząd Główny

Fundacja Edukacji Ekologicznej i Rozwoju

http://www.feer.edu.pl
Ogólnopolska fundacja, której celem jest wspieranie dobrej merytorycznie edukacji ekologicznej poprzez inicjowanie wspólnych działań i projektów ośrodków edukacyjnych z całego kraju.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Fundacja Edukacji Ekologicznej i Rozwoju

Earth Conservation

http://www.ziemia.org/
Ekoekonomia, materiały i raporty na temat stanu Ziemi, działalność.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Earth Conservation

Greenpeace

http://www.greenpeace.pl/
Aktualne kampanie, wiadomości, informacje o organizacji.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Greenpeace

Miasta dla rowerów

http://www.rowery.org.pl/
Porozumienie organizacji ekologicznych działających na rzecz ekologicznego transportu w miastach, zwłaszcza tworzenia infrastruktury przyjaznej dla rowerów.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Miasta dla rowerów

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu

http://www.eko.luban.com.pl
Prezentacja działalności ekologicznej w regionie, informacje na temat chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu

Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego

http://www.bwle.most.org.pl/
Organizacja, statut i działalność biura. Aktualne problemy ekologiczne i bazy danych dotyczące zakresu działalności.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego

Europejska Unia Ochrony Wybrzeża - Polska

http://eucc.szc.pl/
Pozarządowa organizacja zajmująca się ochroną i racjonalnym zagospodarowaniem wybrzeży morskich. Informacje o organizacji, projektach, galerie.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Europejska Unia Ochrony Wybrzeża - Polska

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt ?Sokół?

http://www.peregrinus.pl/
Organizacja wspiera rozwój populacji sokoła wędrownego w Polsce. Ze strony link m.in. do kamery z podglądem gniazda dzikich sokołów wędrownych.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt ?Sokół?

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

http://www.cdpgs.katowice.pl/
Działalność dokumentacyjna, badania naukowe i publikacje, wydawnictwa, edukacja przyrodnicza, informacje o ochronie przyrody na terenie Górnego Śląska.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

Most / Eco

http://www.most.org.pl/
Serwer organizacji pozarządowych, w większości ekologicznych. Katalog użytkowników i list dyskusyjnych.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Most / Eco

Fundacja Ekologiczna Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej

http://funeko.chojnice.pl
Fundacja opracowuje i realizuje programy z zakresu edukacji ekologicznej oraz wspiera działania proekologiczne samorządów w Borach Tucholskich.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Fundacja Ekologiczna Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej

Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

http://ferso.org/
Wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego: edukacja ekologiczna, zielone szkoły, warsztaty "Święto Kaszy", "Święto Ptaków" i "Tydzień Indiański".

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Gdańska Fundacja Wody

http://www.gfw.pl/
Organizator profesjonalnych szkoleń i seminarów związanych z ochroną środowiska: gospodarką wodną, gospodarką ściekową, gospodarką odpadami komunalnymi, eksploatacją basenów kąpielowych.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Gdańska Fundacja Wody

Fundacja ARMAAG

http://www.armaag.gda.pl
Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. Informacje o Fundacji, wyniki pomiarów zanieczyszczeń on-line, komunikaty o stanie powietrza.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Fundacja ARMAAG

Fundacja Centrum Ochrony Środowiska

http://fundacja.info.pl
Ośrodek Pożytku Publicznego, którego celem działania jest promocja ochrony środowiska i wspieranie instytucji publicznych, oragnizacji samorządowych, policji, szkół, firm itp.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Fundacja Centrum Ochrony Środowiska

Centrum Doskonałości Recyklingu Materiałów

http://www.recykling.pwr.wroc.pl/
Działalność Centrum, promocja i badania metod związanych z recyklingiem.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Centrum Doskonałości Recyklingu Materiałów

Eko Inicjatywa

http://www.ekokwidzyn.pl/
Stowarzyszenie działające na rzecz środowiska w rejonie Kwidzyna: aktualności, publikacje, raporty, ludzie.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Eko Inicjatywa

Towarzystwo dla Natury i Człowieka

http://www.oikos.most.org.pl/
Lubelskie stowarzyszenie zajmujące się edukacją ekologiczną. Stowarzyszenie wydaje kwartalnik "Oikos. Ekologia i współdziałanie".

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Towarzystwo dla Natury i Człowieka

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

http://www.otop.org.pl/
Organizacja zajmująca się ochroną dziko żyjących gatunków ptaków, ich siedlisk i szlaków wędrówek. Prezentacja prowadzonych kampanii i programów oraz wydawanych publikacji.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Stowarzyszenie Chrońmy Mokradła

http://free.ngo.pl/cmok/
Stowarzyszenie skupiające przyrodników zainteresowanych florą, fauną i środowiskiem nieożywionym, zarówno amatorów jak i osoby zawodowo związane z tymi dziedzinami wiedzy.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Stowarzyszenie Chrońmy Mokradła

Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej

http://www.topb.most.org.pl/
Towarzystwo, którego celem jest kształtowanie w społeczeństwie postaw sprzyjających ochronie Puszczy Białowieskiej (poprzez prowadzenie edukacji przyrodniczej i wydawanie biuletynu "Puszcza").

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej

Zieloni 2004

http://www.zieloni2004.pl
Aktualności, dokumenty, struktura, kampania wyborcza.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Zieloni 2004

Zielone Mazowsze

http://www.fz.eco.pl/
Stowarzyszenie zajmujące się promocją rowerów jako środków transportu, gospodarką odpadami, globalizacją, ochroną zieleni.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Zielone Mazowsze

Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

http://home.agh.edu.pl/~esesizn/
Oddział polski stowarzyszenia: działalność, historia.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

Stowarzyszenie Krzyk Ziemi

http://ziemia.abbozzo.pl/kz/
Organizacja będąca spdkobiercą nieformalnego ruchu "Lubińska Inicjatywa Ekologiczna". O historii organizacji i spalarni w Lubinie.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Stowarzyszenie Krzyk Ziemi

Fundacja im. Heinricha Bölla

http://www.boell.pl/
Przedstawicielstwo w Polsce niemieckiej fundacji wspierającej działania na rzecz równości płci, zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich, praw człowieka, ochrony środowiska.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Fundacja im. Heinricha Bölla

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

http://www.fwie.eco.pl/
Organizacja, wspierane projekty, sprawozdania z działalności.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Akademicka Fundacja Edukacji Ekologicznej

http://www.afee.info
Akcje na rzecz ekologii, np. "Drzewa wolne od polityki".

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Akademicka Fundacja Edukacji Ekologicznej

Wolę Być

http://www.wolebyc.pl
Towarzystwo ekologiczno-społeczne Wolę Być. Informacje o działalności, władzach i organizacji stowarzyszenia.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Wolę Być

Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

http://www.tbop.org.pl/
Dane adresowe i przedsięwzięcia dawniej Radomsko-Kieleckiego Towarzystwa Przyrodniczego.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne BASTA

http://www.basta.most.org.pl/
O stowarzyszeniu i jego dzialalności.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne BASTA

Ekorianie

http://uranos.cto.us.edu.pl/~eco/
Koło Ekologiczne działające przy Uniwersytecie Śląskim: artykuły, projekty.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Ekorianie

Dziki Wschód

http://www.dzikiwschod.org/
Podlaski Oddział Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot: informacje o działalności, kampaniach, ofercie edukacyjnej.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Dziki Wschód

Fundacja Pro-Eko Szopienice

http://www.szopienice.pl
Aktualności, informacje o fundacji, wydawnictwie i Szopienicach.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Fundacja Pro-Eko Szopienice

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy

http://www.oton.sylaba.pl/
Wszytsko o nietoperzach, ich ochronie i ich miłośnikach.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy

Beskidzka Grupa Ekologiczna

http://www.bge.most.org.pl/
Działalność stowarzyszenia, którego celem jest powstrzymanie dewastacji miejsc i obiektów przyrodniczo cennych.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Beskidzka Grupa Ekologiczna

Towarzystwo Promocji Oświaty Ekologicznej

http://www.eko.tarnow.pl/WCEE/
Stowarzyszenie z Tarnowa. Informacje o działalności.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Towarzystwo Promocji Oświaty Ekologicznej

Stowarzyszenie Zieloni

http://www.toya.net.pl/~kenimum/zieloni/
Informacje o stowarzyszeniu: celach, ludziach i działalności.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Stowarzyszenie Zieloni

Ekospotkania - Warszawa

http://www.ekospotkania.republika.pl/
Comiesięczne spotkania integracyjne nieformalnej grupy ludzi, którzy interesują się zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska i ekorozwoju.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Ekospotkania - Warszawa

Społeczny Instytut Ekologiczny

http://www.sie.most.org.pl/
Stowarzyszenie non profit, którego celem jest pomoc merytoryczna i organizacyjna dla ruchu ekologicznego, promowanie i wzmacnianie inicjatyw ekologicznych oraz wspieranie rozwóju społeczeństwa oby

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Społeczny Instytut Ekologiczny

Klub OK!

http://www.ok.most.org.pl/
Organizacja walcząca z totalitaryzmami i rasizmem, broniąca praw zwierząt. Informacje o działalności.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Klub OK!

Federacja Zielonych - Grupa Opolska

http://fzgo.eko.org.pl/new/
O grupie, aktualności, fundusze, szkolenia, przegląd prasy, dział prawny.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Federacja Zielonych - Grupa Opolska

Fundacja GAP Polska

http://www.gappolska.org
Organizacja wspierająca społeczności lokalne w prowadzeniu ekologicznie zrównoważonego stylu życia. Informacje o fundacji i jej działalności.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Fundacja GAP Polska

Narwiańskie Towarzystwo Ochrony Środowiska

http://ntos.narew.org
Cele i zadania Towarzystwa, zarząd, realizowane projekty, organizacje współpracujące, informacje o Narwiańskim Parku Narodowym.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Narwiańskie Towarzystwo Ochrony Środowiska

Polski Klub Ekologiczny - Koło Miejskie Gliwice

http://www.pkegliwice.pl/
Koalicja na Rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego. Inne działania i aktualności.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Polski Klub Ekologiczny - Koło Miejskie Gliwice

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"

http://www.salamandra.org.pl/
Organizacja zajmująca się aktywną ochroną przyrody. Aktualności przyrodnicze, realizowane projekty, oferta edukacyjna, czasopismo oraz informacje dla miłośników przyrody.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"

Polski Klub Ekologiczny - okręg lubuski

http://www.most.org.pl/pke-ol/
O działalności - kampania zielony konsument, zielona konsumpcja.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Polski Klub Ekologiczny - okręg lubuski

Eko Idea

http://www.idea.eco.pl/
Organizacja, której celem jest zmienianie stylów konsumpcji i sposobów wykorzystywania zasobów naturalnych na bardziej przyjazne dla przyrody.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Eko Idea

Klub Ekologiczny Wyszków

http://www.kew.megar.com.pl/
Miłośnicy środowiska naturalnego okolic Wyszkowa - małej ojczyzny.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Klub Ekologiczny Wyszków

Polski Klub Ekologiczny - okręg wschodnio-pomorski

http://www.pke.gdansk.cc/
Wydawnictwa PKE i koła lokalne.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Polski Klub Ekologiczny - okręg wschodnio-pomorski

Polski Klub Ekologiczny - okręg dolnośląski

http://www.ekoklub.wroclaw.pl/
Działalność, aktualności, struktura.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Polski Klub Ekologiczny - okręg dolnośląski

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

http://www.jeziora.com.pl/
Działalność, statut, informacje o stanie środowiska, Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju

http://www.ete.org.pl/
Struktura, statut i działalność towarzystwa, akcje edukacyjne.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju

Recal

http://www.recal.org.pl/
Organizacja zajmująca się odzyskiem i edukacją w zakresie odzysku aluminiowych puszek.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Recal

Pomorsko-Kujawski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej

http://www.ptie.edu.pl/
Cel, statut, zarząd i informacje o działalności.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Pomorsko-Kujawski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej

Centrum Edukacji Kulturowej i Ekologicznej

http://www.cekie.krakow.pl/
Działalność i historia Centrum.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Centrum Edukacji Kulturowej i Ekologicznej

Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej "Zielona Akcja"

http://zielona-akcja.eko.org.pl/
Charakterystyka dzialności: informacje na temat ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej, Programów Gospodarki Odpadami.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej "Zielona Akcja"

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze

http://www.ztp.eko.org.pl/
Informacje o stowarzyszeniu, jego działalności i ochronie przyrody na terenie Sudetów Zachodnich.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze

Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot

http://www.pracownia.org.pl
Stowarzyszenie osób zrzeszonych w celu prowadzenia działalności dla dobra przyrody, szerzenia odpowiedzialnych wzorów życia oraz edukacji służącej zachowaniu wysokiej jakości środowiska natu

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot

Zieloni RP

http://www.zielonirp.org.pl/
Zieloni o orientacji centrowej. Cele programowe, struktura, aktualności.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Zieloni RP

Fundacja Ecobaltic

http://www.ecobaltic.gda.pl
Fundacja promująca ekologiczny znak jakości - Błękitną Flagę - wyróżnienie dla nadwodnych obiektów turystycznych dbających o ochronę środowiska.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Fundacja Ecobaltic

Stowarzyszenie dla Natury "Wilk"

http://www.wolf.most.org.pl/
Stowarzyszenie istnieje od 1996 roku. Zajmuje się ochroną przyrody, a szczególnie działaniami na rzecz ssaków drapieżnych - wilków, rysi, borsuków i wielu innych gatunków.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Stowarzyszenie dla Natury "Wilk"

Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody

http://www.zabytki.org/
Organizacja promująca zabytki polskiej przyrody i kultury.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody

Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

http://fundacjaekonomistow.org.pl/
Fundacja upowszechniania wiedzę z zakresu problematyki ekonomiczno-ekologicznej.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

Europejskie Centrum Energii Odnawialnej

http://www.ibmer.waw.pl/ecbrec/main.html
Informacje o Centrum, jego polityce, strategii i badaniach, charakterystyki poszczególnych źródeł energii odnawialnej, aktualności.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Europejskie Centrum Energii Odnawialnej

Federacja Zielonych - Grupa Krakowska

http://www.fzkrakow.most.org.pl/
Artykuły i o tym jak przystąpić i jak wesprzeć Federację.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Federacja Zielonych - Grupa Krakowska

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju

http://www.eko.wroc.pl/
O fundacji, wydarzeniach, programach działań, publikacjach.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju

Fundacja im. Nowickiego

http://www.fundnowickiego.pl/
Konkursy na najlepszych absolwentów wyższych uczelni w dziedzinie ochrony środowiska.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Fundacja im. Nowickiego

Stowarzyszenie bioregionalne Olszówka

http://free.ngo.pl/olszowka/
O działalności, przyrodzie, bioregionie.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Stowarzyszenie bioregionalne Olszówka

Wyszukaj strony pasujące do: Organizacje