Współczesne problemy ekologiczne

http://ekoproblemy.webpark.pl/
Główne zagrożenia ekologiczne Ziemi, sposoby walki z nimi, przykłady działań mających na celu niedopuszczenie do powiększania się skali zagrożeń.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Współczesne problemy ekologiczne

Wikipedia: Ekologia

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekologia
Zbiór haseł związanych z ekologią w Wolnej Encyklopedii Internetowej.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Wikipedia: Ekologia

Ekologia w nauczaniu początkowym

http://www.mjgeniusz.republika.pl/
Scenariusze zajęć i programów o tematyce ekologicznej dla klas I-III szkoły podstawowej.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Ekologia w nauczaniu początkowym

Wpływ turystyki na przyrodę

http://www.wtnp.webpark.pl
Pozytywne i negatywne aspekty turystyki dla środowiska.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Wpływ turystyki na przyrodę

Program ekologiczny

http://bbogucka.republika.pl
Edukacja ekologiczna klas I-III Szkoły Podstawowej.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Program ekologiczny

Rodzaje ścieków i ich typowe składniki

http://www.publikacje.hdwao.aplus.pl/rodzaje_sciekow.htm
O ściekach i usuwaniu z nich detergentów i substancji biogennych.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Rodzaje ścieków i ich typowe składniki

Efekt cieplarniany

http://efektcieplarniany.hdwao.aplus.pl/
Informacje o efekcie cieplarnianym.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Efekt cieplarniany

Proekologia - Serwis Ekologiczny

http://www.proekologia.pl
Zdrowa żywność, zanieczyszczenia, czysta produkcja.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Proekologia - Serwis Ekologiczny

Program Środowisko - Odpady i ich ewidencja

http://www.demel.pl/
Programy ułatwiające prowadzenie ewidencji odpadów, naliczanie opłat.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Program Środowisko - Odpady i ich ewidencja

Ekologia na Pomorzu

http://www.szczecin.most.org.pl/
Informacje, organizacje, instytucje, firmy, publikacje ekologiczne z Pomorza Zachodniego.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Ekologia na Pomorzu

Ekopedagog

http://ekopedagog.net
Publikacje i materiały związane z ekologią dla nauczycieli, referaty ekologiczne i scenariusze zajęć do poprowadzenia w szkołach.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Ekopedagog

Rodzaje zanieczyszczeń powietrza i ich źródła

http://www.publikacje.hdwao.aplus.pl/zanieczyszczenia_powietrza.htm
Obszerny artukuł na tytułowy temat.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Rodzaje zanieczyszczeń powietrza i ich źródła

Biuro Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej

http://www.mos.gov.pl/edu/
Biuro Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej podejmuje szereg działań mających na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz prezentuje zasady polityki ekologic

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Biuro Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej

Ekopodatki

http://www.ekopodatki.most.org.pl/
Informacje o opłatach za emisję zanieczyszczeń i składowanie odpadów.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Ekopodatki

Odpady.SOS.pl

http://www.odpady.sos.pl/
Portal poświęcony problemowi odpadów, odzysku, recyclingu i technologiom. Poradniki, publikacje, zbiory przepisów.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Odpady.SOS.pl

Bagna.pl

http://www.bagna.pl/
Serwis mokradłowy prowadzony przez Stowarzyszenie Chrońmy Mokradła.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Bagna.pl

Ekotoksykologia, medycyna środowiskowa i fitofarmakologia

http://www.rozanski.gower.pl/ekotoksykologia2002.htm
Informacji o właściwościach chemicznych i farmakologicznych roślin pasożytniczych. Wybrane publikacje dotyczące toksykologii węglowodorów ropopochodnych.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Ekotoksykologia, medycyna środowiskowa i fitofarmakologia

Rospuda

http://www.rospuda.most.org.pl/
Kampania ochrony przyrody doliny Rospudy.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Rospuda

Ekologiczn@ strona WWW

http://ekostrona.w.interia.pl/
Trochę o zagrożeniach ekologicznych, lista zagrożonych zwierząt, instytucje zajmujące się ochroną środowiska.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Ekologiczn@ strona WWW

Znak ma znaczenie

http://www.zieloneznaki.pl
Poprzez codzienne decyzje konsumenckie możemy wywierać wpływ to czy firmy zachowują się odpowiedzialnie. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości społecznej związanej z rozumieniem i rozp

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Znak ma znaczenie

Centrum Informacji o Środowisku - Ekoportal.pl

http://www.ekoportal.pl
Aktualności, GMO, bazy danych, konwencje, informacje o środowisku, fundusze UE.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Centrum Informacji o Środowisku - Ekoportal.pl

Niezapominajka

http://niezapominajka.home.pl
Wortal Polskiej Niezapominajki. Efekt kampanii "Niezapominajka znakiem jakości naszej postawy wobec przyrody i zrównoważonego rozwoju".

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Niezapominajka

Sozologia

http://www.euro-net.pl/~adamczak/ekologia/
Zanieczyszczenia środowiska, klimat, środowisko a zdrowie, ochrona przyrody na Polasiu.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Sozologia

Zielona Sieć - Ekologiczny Biuletyn Internetowy

http://biuletyn.zielonasiec.pl/
Krótkie charakterystyki społeczno-ekonomiczne i najważniejsze problemy ekologiczne dziesięciu województw Polski, przedstawione prze ośrodki regionalne Polskiej Zielonej Sieci. Artykuły merytory

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Zielona Sieć - Ekologiczny Biuletyn Internetowy

Zielona Kultura

http://www.zielona.uni.wroc.pl/
Zielony paradygmat, Karkonosze, Tybet, rowery, zielona strefa, zrównoważony rozwój, prawa zwierząt, media pozarządowe.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Zielona Kultura

Ogólnopolski Portal Ochrony Środowiska

http://www.portal-ekologia.pl
Ogólnopolski Portal Ochrony Środowiska jest pierwszym portalem branżowym OS w Polsce, interaktywną platformą łączącą przedsiębiorców, inżynierów i rzeczoznawców, zapewniającą dostęp d

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Ogólnopolski Portal Ochrony Środowiska

Ochrona Środowiska

http://www.ochronaprzyrody.republika.pl/
Informacje o zagrożeniach, prognozach i ochronie środowiska.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Ochrona Środowiska

Dzień Ziemi

http://www.dzienziemi.org.pl
Program aktualnych obchodów Dnia Ziemi w Polsce.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Dzień Ziemi

Utylizacja śmieci

http://www50.brinkster.com/ekologia/
Zagadnienia dotyczące postępowania z odpadami: składowanie, spalanie, sortowanie, odpady metalowe oraz butelki zwrotne.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Utylizacja śmieci

Możliwości zastosowania metody fermentacji metanowej do unieszkodliwiania odpadów

http://www.biogas.webpark.pl/
Publikacja pracy magisterskiej wykonanej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Możliwości zastosowania metody fermentacji metanowej do unieszkodliwiania odpadów

Laskowski Ryszard

http://www.cyf-kr.edu.pl/~uxlaskow/index_pl.html
Ekotoksykologia i ekologia: publikacje, prezentacje, projekty badawcze, galerie zdjęć przyrodniczych.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Laskowski Ryszard

Centrum Prawa Ekologicznego

http://cpe.eko.org.pl/
Działalność i publikacje, konwencje, Unia Europejska.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Centrum Prawa Ekologicznego

GreenWorld - Serwis Ekologiczny

http://greenworld.serwus.pl/
Rozbudowany serwis, wiele artykułów z zakresu ochrony środowiska, zbiór praw, dział z opisem ekosystemów, forum.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: GreenWorld - Serwis Ekologiczny

Prawo ochrony przyrody

http://www.kp.org.pl/prawo_html/
Zbiór aktów prawnych mających znaczenie w ochronie przyrody.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Prawo ochrony przyrody

Epoka: Edukacja, Przyroda, Ochrona, Krajobraz, Antropopresja

http://www.kpodr.pl/epoka/
Serwis ekologiczny województwa kujawsko-pomorskiego: instytucje i inwestycje ekologiczne, zagrożenia, stan i ochrona środowiska, edukacja ekologiczna.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Epoka: Edukacja, Przyroda, Ochrona, Krajobraz, Antropopresja

Sześciofluorek siarki w elektroenergetyce

http://www.apiechocki.webpark.pl
Przesłanki dotyczące BHP i ochrony środowiska, w sytuacjach gdy zastosowany jest sześciofluorek siarki w urządzeniach elektroenergetycznych.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Sześciofluorek siarki w elektroenergetyce

Dzień Czystej Wody

http://www.czystawoda.info/
Dzień Czystej Wody to finał wielu działań proekologicznych organizowanych przez Klub Zdecydowanych Optymistów w Czerwieńsku.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Dzień Czystej Wody

Siedem Projektów Środowiskowych

http://www.osady.net.pl/
Gospodarka osadowa w województwie zachodniopomorskim. Strona projektu: "Wsparcie Techniczne dla Województwa Zachodniopomorskiego w Zakresie Gospodarki Osadowej".

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Siedem Projektów Środowiskowych

EkoEdu - Edukacja dla zrównoważonego rozwoju

http://www.ekoedu.uw.edu.pl/
Programy i pomysły edukacyjne, giełda pomysłów, edukacja ekologiczna dla różnych odbiorców, zasoby edukacyjne.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: EkoEdu - Edukacja dla zrównoważonego rozwoju

Ekologika

http://www.ekologika.pl
Serwis ekologiczny. Artykuły i informacje dotyczące ekologii, zwłaszcza odnawialnym źródłom energii.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Ekologika

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

http://www.ipis.zabrze.pl/
Historia, kierunki działania, struktura, wydawnictwa.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

Atlas zalewowych obszarów Odry

http://atlas.odra.pl/pl/index.html
Atlas obejmujący dolinę Odry z zaznaczonymi istniejącymi typami środowisk, wodami oraz informacjami z zakresu gospodarki wodnej.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Atlas zalewowych obszarów Odry

Nauka a natura

http://ekkologia.bo.pl
Wpływ ludzi na środowisko, zagrożenia naturalne i powodowane przez ludzi, a także metody za pomocą których człowiek stara się naprawić szkody, które wyrządził naturze.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Nauka a natura

Komitet Ekologii PAN

http://www.eko.lublin.pl/Kepan/
Działalnośc, członkowie komitetu, wybory do komitetu.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Komitet Ekologii PAN

Program PCB Stop

http://www.pcb.pl/
Ochrona środowiska naturalnego przed skażeniem polichlorowanymi bifenylami.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Program PCB Stop

Z miłości do dzikiej przyrody

http://www.przyroda.tk/
Miłośnik natury broni środowiska i piętnuje wszelkie nieprawości i przedsięwzięcia szkodzące przyrodzie.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Z miłości do dzikiej przyrody

Agenda 21

http://www.agenda21.pl/
Ekologiczne konkursy dla uczniów szkół.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Agenda 21

Lesza

http://www.lesza.most.org.pl/
Inicjatywy dla ochrony przyrody i ekologia głęboka. Wiadomości.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Lesza

Katalog Zielone Strony Internetu

http://katalog.eko.org.pl/
Katalog tematyczny stron poświęconych ekologii.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Katalog Zielone Strony Internetu

Nasz Bałtyk

http://www.naszbaltyk.pl
Historia Bałtyku, jego cechy morfometryczne, brzegi i wybrzeża, hydrologia, flora i fauna, zasoby naturalne, występujące zanieczyszczenia, ochrona Bałtyku.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Nasz Bałtyk

Darz Bór! - lista dyskusyjna przyrodników

http://groups.yahoo.com/group/darzbor/
Tematem dyskusji jest przyroda Polski i jej ochrona (zwierzęta, rośliny, środowisko).

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Darz Bór! - lista dyskusyjna przyrodników

Eko Lublin

http://www.ekolublin.pl/
Serwis ekologiczny: artykuły, akcje, forum, linki.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Eko Lublin

Egzotyczni Więźniowie

http://cites.zrodla.org/
Kampania na rzecz ograniczenia handlu dzikimi zwierzętami, informacje o kampanii, zbiory przepisów, spisy gatunków, porady.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Egzotyczni Więźniowie

MIŚ - Małopolska Informacja o Środowisku

http://www.mis.eco.pl/
Instytucje i organizacje z Małopolski zajmujące się sprawami ochrony środowiska. Punkt informacji ekologicznej, pytania i odpowiedzi dotyczące ochrony środowiska, linki.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: MIŚ - Małopolska Informacja o Środowisku

Eko-net.pl

http://www.eko-net.pl/
Serwis prowadzony przez Centrum Ochrony Środowiska Politechniki Gdańskiej. Platforma edukacyjna dla specjalistów z dziedziny ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania r

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Eko-net.pl

Pomóżmy kasztanowcom

http://www.pomozmykasztanowcom.pl/
Program ochrony i leczenia kasztanowców w związku z inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Pomóżmy kasztanowcom

Centrum Informacji o Środowisku

http://www.gridw.pl/
Raporty o stanie środowiska, metadane, analizy przestrzenne, kartografia, edukacja ekologiczna, ekologiczne zasoby internetu, nowości.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Centrum Informacji o Środowisku

Muzeum Ekologii

http://snakke.republika.pl/
Zbiór artykułów rozmaitych związanych z problematyką ekologiczną m.in. o odpadach toksycznych, zagładzie nuklearnej, kwaśnych deszczach, zagrożonych gatunkach.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Muzeum Ekologii

Ochrona lasów

http://lasy.republika.pl/
O parkach narodowych, ochronie starych drzewostanów, sadzeniu lasów, inicjatywach międzynarodowych, lasach zagrożonych i drzewach (ich rozmieszczeniu, ochronie, eksploatacji, chorobach i zastosowa

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Ochrona lasów

Poszanowanie Energii w Polsce

http://www.energia.eco.pl
Informacje wsparające wszelkie działania służące zmniejszeniu zużycia energii.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Poszanowanie Energii w Polsce

Ocena zanieczyszczenia powietrza

http://www.darpol.com.pl/porosty/
O ocenie stopnia skażenia powietrza w Zielonej Górze na podstawie obserwacji porostów nadrzewnych. Informacje o porostach i skali porostowej.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Ocena zanieczyszczenia powietrza

Prozon

http://www.prozon.org.pl/
Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON. Skromna informacja o fundacji i zachęta do ochrony ozonu.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Prozon

Ekoinfo.pl

http://www.ekoinfo.pl/
Serwis informacyjny ochrony środowiska. Zanieczyszczenia środowiska, prawo związane z ekologią, technologie ekologiczne, edukacja ekologiczna, forum dyskusyjne.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Ekoinfo.pl

Ministerstwo Środowiska

http://www.mos.gov.pl
Informacje, akty prawne, materiały informacyjne, odnośniki, jednostki podległe, praca, przetargi, nowości, bazy danych, projekty ustaw.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Ministerstwo Środowiska

Koniczynka.org

http://www.koniczynka.org/
Studencki serwis internetowy poświęcony zagadnieniom ochrony środowiska.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Koniczynka.org

Ekocentrum ICPPC

http://www.eko-cel.pl/
Rozwiązania, technologie i materiały chroniące środowisko naturalne.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Ekocentrum ICPPC

Ekoportal

http://ekoportal.fm.interia.pl
Serwis o ochronie środowiska oparty o zagadnienia z lekcji w Technikum Ochrony Środowiska.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Ekoportal

Wirtualne Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju

http://www.a21.pl/
Model działania oczyszczalni ścieków, konkurs na model oczyszczalni, turniej maszyn wodnych, materiały dla nauczycieli nt. ekologii.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Wirtualne Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju

Podlaski Serwer Ekologiczny

http://www.eko.pb.bialystok.pl/
Strona ma na celu poprawę przepływu informacji dotyczących ochrony środowiska naturalnego północno-wschodniej Polski.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Podlaski Serwer Ekologiczny

Instytut na rzecz Ekorozwoju

http://www.ine-isd.org.pl/
Pozarządowa instytucja zajmującą się relacjami pomiędzy społeczeństwem, gospodarką i środowiskiem przyrodniczym - czyli ekorozwojem. O działalności, publikacjach, wydarzeniach.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Instytut na rzecz Ekorozwoju

Konkurs Przyjaźni Środowisku

http://www.przyjazni-srodowisku.pl
Wiadomości, formularze, laureaci i galerie z Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku".

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Konkurs Przyjaźni Środowisku

Baza danych o polskich emisjach do powietrza

http://emissions.ios.edu.pl/index1.htm
Dostęp do wyników rocznych inwentaryzacji emisji do powietrza z obszaru Polski dla zanieczyszczeń kwasotwórczych, metali ciężkich, związków organicznych, pyłów oraz gazów cieplarnianych w s

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Baza danych o polskich emisjach do powietrza

Europejski Dzień bez Samochodu

http://www.22wrzesien.org/
Kampania "Dzień bez Samochodu" w Polsce - informacje i aktualności.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Europejski Dzień bez Samochodu

Via Baltica - podpisz protest

http://www.darzbor.v24.pl/vb/index.php
Protest przeciwko przeprowadzeniu trasy Via Baltica przez obszary chronione takie jak Biebrzański Park Narodowy i Dolina Rospudy.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Via Baltica - podpisz protest

Krótka historia obrony przyrody

http://www.anna-akcja.eko.org.pl/
Wspomnienia uczestnika akcji ochrony Góry Św. Anny z 1998 roku.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Krótka historia obrony przyrody

ULV - Ratuj Wilki

http://www.wolfpunk.most.org.pl/ulve/
Kampanie protestów przeciw odstrzałom wilków oraz informacje o zagrożeniach dla tego gatunku.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: ULV - Ratuj Wilki

Carabus

http://forest.sggw.waw.pl/%7ecarabus/index.html
Informacje o polityce leśnej państwa, leśnictwie, studiach, przyrodzie, zdjęcia przyrodnicze, także ze Skandynawii.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Carabus

Nagroda Zielonego Dobrodzieja

http://www.eko.org.pl/dobrodziej/
Nagroda przyznawana od 1997 roku z okazji Dnia Ziemi dla ludzi wyróżniających się w kreowaniu postaw przyjaznych Ziemi.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Nagroda Zielonego Dobrodzieja

Czysta okolica - Wolsztyn

http://www.czystaokolica.wolsztyn.pl/start.htm
Przegląd tematów z zakresu ochrony środowiska. Od zanieczyszczeń po wypalanie traw i agroturystykę.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Czysta okolica - Wolsztyn

Kampania Anty-GMO

http://www.icppc.pl/pl/gmo/index.php
Działalność koalicji dla ochrony polskiej wsi: strefy wolne od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, petycje, apele.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Kampania Anty-GMO

Ratuj drzewa

http://www.ratujdrzewa.gdynia.pl/
Strona kampanii mającej na celu zachowanie drzew, w szczególności w mieście Gdyni.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Ratuj drzewa

Vortal Eko

http://www.ekoenergia.pl
O ochronie środowiska, w szczególności o produkcji tzw. czystej energii.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Vortal Eko

Brama Zielona

http://www.eko.wroc.pl/
Ekologiczny serwer informacyjny.

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Brama Zielona

CSR

http://www.csr.pl
CSR - portal społeczności owy skupiony wokół tematu ekologii w życiu codziennym i zawodowym. Informujemy, rozważamy i zbieramy opinie na temat poszczególnych aspektów życia, takich jak: dom,

Kategoria: Ekologia

Opis strony: CSR

Ekopartner Silesia

http://ekopartner-silesia.pl
Firma Ekopartner Silesia już od kilkunastu lat zajmuje się recyklingiem plastiku. Recykling tworzyw sztucznych to dla nas nie tylko praca, niemniej jednak też misja. Pozyskujemy odpady z tworzyw sztuc

Kategoria: Ekologia

Opis strony: Ekopartner Silesia

Wyszukaj strony pasujące do: Ekologia