Adres http://www.mos.gov.pl/edu/

Tytuł strony Biuro Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej

Słowa kluczowe Biuro Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej podejmuje szereg działań mających na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz prezentuje zasady polityki ekologicznej państwa.

Kategoria Ekologia

Biuro Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej podejmuje szereg działań mających na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz prezentuje zasady polityki ekologicznej państwa.