Związek Kontroli Wydawców Prasy

http://www.zkdp.pl/
Organizacja wydawców, agencji reklamowych i ogłoszeniodawców, zajmująca się zbieraniem i weryfikowaniem informacji o wysokości nakładu i dystrybucji prasy.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Związek Kontroli Wydawców Prasy

Media Polskie - Wschód

http://media.wschod.tripod.com/
Zwiazek Dziennikarzy Polskich na Wschodzie. Wykaz prasy polonijnej w krajach dawnego ZSRR i postkomunistycznych. Usługi korespondentów. Usługi dziennikarskie w tych regionach.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Media Polskie - Wschód

Dobre Media

http://www.dobremedia.org.pl
Serwis internetowy poświęcący problemowi przemocy w masowych środkach przekazu.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Dobre Media

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

http://www.krrit.gov.pl/
Wydaje licencje nadawcom radiowym i telewizyjnym, monitoruje audycje pod kątem zabronionych treści (przemoc, pornografia itp.).

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Stowarzyszenie Kumoterstwo

http://www.kumoterstwo.pl
Strona internetowa stowarzyszenia Kumoterstwo.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Stowarzyszenie Kumoterstwo

Niezależne Badania Czytelnictwa Prasy

http://www.nbcp.pl
Informacje na temat organizacji, jej celach i działalności.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Niezależne Badania Czytelnictwa Prasy

Izba Wydawców Prasy

http://www.izbaprasy.pl
Organizacja samorządowa wydawców prasy.

Kategoria: Organizacje

Opis strony: Izba Wydawców Prasy

Wyszukaj strony pasujące do: Organizacje