Adres http://maszynydorecyklingu.pl

Tytuł strony Maszyny do recyklingu tworzyw, folii, opon

Słowa kluczowe linie do recyklingu folii, maszyny do granulacji wapna, maszyny do recyklingu, maszyny do recyklingu opon, maszyny do recyklingu tworzyw, maszyny recyklingowe

Kategoria Produkcja

Produkujemy kruszarki jednowałowe, z dociskiem hydraulicznym o różnej mocy, kruszarki szczękowo - udarowe do kamienia, oraz gruzu. Produkujemy też wanny separacyjno - flotacyjne z podwójnym ślimakiem oddzielające poliolefiny od pozostałych tworzyw i nieczystości, oraz tradycyjne wanny z jednym ślimakiem poziomym i jednym pionowym.