Biuro rachunkowe Warszawa


Biuro rachunkowe

Jakie biura rachunkowe ?

Biuro Rachunkowe mgr Ewa Gorzelak w Warszawie - prowadzi (w ramach outsourcingu*) kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości, podatków oraz kadr i płac. Jednocześnie naszym klientom bezpłatnie pomagamy i doradzamy przy zakładaniu, przekształceniu oraz likwidacji różnych form działalności gospodarczej (Urząd Gminy, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, ZUS), w zakresie prawa pracy, czy reprezentowaniu klienta we właściwych urzędach.
Biuro Rachunkowe w Warszawie swoim klientom gwarantuje prowadzenie księgowości i spraw płacowo-kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami formalno-merytorycznymi. Dostosowuje również swoje usługi do indywidualnych potrzeb klienta, mając na uwadze dobro jego interesów. Ponadto szczególnie ceni czas swoich klientów, ograniczając jego kontakty z wszelkimi urzędami do niezbędnego minimum.
Oferta jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw i umożliwia ona korzystanie z zalet prowadzenia ksiąg rachunkowych przez profesjonalną firmę księgową. Nasza oferta jest skierowana i szczególnie atrakcyjna dla firm, których wewnętrzna polityka preferuje wykorzystanie obsługi księgowej, a zatrudnianie w pełni wykwalifikowanych i doświadczonych kadr finansowych jest zbyt kosztowne z uwagi na wielkość i zakres prowadzonych operacji rynkowych. Nasz produkt skierowany jest do firm, które z uwagi na określony rodzaj działalności potrzebują wysoko wykwalifikowane kadry, lecz jednocześnie wielkość firmy nie uzasadnia zatrudnienia takich kadr (z uwagi na wysokie koszty) w pełnym wymiarze czasu pracy. W takiej sytuacji firma ma do wyboru zatrudnienie nisko wykwalifikowanego i jednocześnie "taniego" pracownika lub zlecenie prowadzenia do biura rachunkowego. Praktyka pokazuje, że to drugie rozwiązanie jest dużo bardziej efektywne. Niezależnie od powyższego firmy nie ponoszą kosztów opłacenia ZUS (od zatrudnionego pracownika), zakupu stosownego sprzętu i niezbędnego oprogramowania (programów księgowych, prawnych i kadrowych).
W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, iż prowadzona przez Biuro Rachunkowe usługa outsorcingowa pozwala kierownictwu i właścicielom firm na swobodę w jej prowadzeniu i rozwoju, bez potrzeby pełnego angażowania się w sprawy księgowo-rachunkowe, bądź kadrowo-płacowe. Ponadto dostarczane przez biuro - dla współpracujących z nami firm - comiesięczne sprawozdania oraz rachunki wyników z działalności pozwalają m.in. na bieżące monitorowanie polityki finasowej firmy. 
Reasumując należy stwierdzić, iż długoletnie doświadczenie pozwala nam zagwarantować merytoryczny profesjonalizm, który przejawia się tym, iż w efekcie pomogamy zracjonalizować wydatki z jednoczesnym obniżeniem zobowiązań podatkowych.

Zapraszamy do współpracy lub na naszą stronę internetową w celu wysłania zapytania o wycenę usług (http://www.biuro-rachunkowe-waw.pl).

tel. 022 885 63 35
tel. 0 504 690 253
e-mail: biuro@biuro-rachunkowe-waw.pl

*Outsourcing - wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną tam zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie (źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Outsourcing)

 

Wyszukaj strony pasujące do: Biura urzędy